škola výroby hudebních nástrojů 

 

 odloučené pracoviště Střední školy živnostenské

    Adresa:    Střední škola živnostenská Sokolov                          

                      Žákovská 716                                                                                    

                      356 01 Sokolov                                                                             

 

                      Odloučené pracoviště Kraslice                                    Telefon:     sekretariát:  352 686 519

                      Pod Nádražím 1093                                                                             sborovna:  352 687 411

                      358 01 Kraslice                                                                              vedoucí učitel: 352 686 697

 

[Probíhají úpravy]

 

Domů Články Fotogalerie Učební plány Výrobky Obory

Stránky jsou normalizovány pro prohlížeč Mozila Firefox - ke stažení zde

Seznam S-Rank PageRank

      Máte zájem o technické vzdělání a jste muzikant?

Případně jste muzikant a na konzervatoř Vás nevzali pro jistou nevyzrálost a Vy nechcete sedět doma se založenýma rukama natož se vzdělávat tam, kde vás to nebude vůbec bavit? Neklesejte na mysli. Vždyť řada i světových hudebních skladatelů a muzikantů měla původní povolání zcela jiné, a hudbě, jako své profesi, se  začali věnovat, až dozrál jejich čas. Není snazší volba! Přijměte nabídku  školy s více jak stotřicetiletou tradicí, kde budete moci využít vaše hudební nadání, a navíc studovat obor, který byl a doposud stojí na špici v užívání nejmodernějších technologií jednak ve dřevařině, strojařině i jinde. Ve strojním vybavení továren konkurujeme směle i zbrojovkám, a to je co říct.  A o jaké studijní obory se jedná? Studijním typům doporučujeme obor

33-43-M/002 - Výroba hudebních nástrojů,

mající široké uplatnění i v dřevařských a strojírenských oborech, v oborech záznam a zpracování zvuku a i  dalších  

a pro ty, kteří dávají přednost spíš manuálním dovednostem obor

82-51-L/027  Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

Získané znalosti mohou posléze využít i v dalších oborech zpracování dřeva, barevných kovů a dnes velmi perspektivním oboru restaurátorství.

 

V malebném údolí řeky Svatavy na rozhraní Halštrovského mezihoří a Krušných hor, v těsné blízkosti hranic se SRN, leží tiché a pohledné městečko Kraslice, kde ve svých historických prostorách   (50°19'47.75"N; 12°30'20.83"E) sídlí odloučené pracoviště Střední školy živnostenské ze Sokolova, nyní důstojné dědičky a pokračovatelky slavných  tradic vyhlášených kraslických středních a odborných škol a průmyslové školy na výrobu hudebních nástrojů. Tyto stránky budiž  virtuálním průvodcem tímto vzdělávacím zařízením.


Historie naší školy

         Tradice výroby hudebních nástrojů v našem kraji je velmi stará. Od počátku druhé poloviny XIX. století již v Kraslicích existovaly tradiční firmy výrobců hudebních nástrojů. Zprůmyslnění výroby si vyžádalo potřebu vyšší kvalifikace výrobců. V té době vznikla myšlenka na založení odborné nástrojařské školy spojené s výukou hudby. Odborná škola výroby hudebních nástrojů v Kraslicích byla nejstarší školou regionu. Myšlenka zřídit v Kraslicích odbornou školu se datuje asi od roku 1862 a 1. listopadu 1865 byla škola slavnostně otevřena. V roce 1868 ji už navštěvovalo 47 žáků. V té době byla tříletá. Zpočátku byl při vyučování kladen hlavní důraz na výuku hudbě. Škola byla v té době tříletá. Roku 1882 byla zestátněna. Již v devadesátých letech byla rozšířena na čtyřletou o tak zvaný hospitantský kurs pro žáky školy. Dominantní složkou výuky zůstává hudba i na přelomu století, i když od školního roku 1897/98 nese škola název C.k.odborná škola pro výrobu hudebních nástrojů. Tento název vydržel až do roku 2007, kdy tato škola přešla pod správu nově vzniklé Střední Školy Živnostenské Sokolov.

 Kontaktní emaily

 Jméno  zařazení E-mail
Ing. Krsička Zdeněk Vedoucí učitel krsicka@spskraslice.cz
Ing. Malíšek Karel učitel odb. předmětů malisek@spskraslice.cz
Ing. Křemeček Ladislav učitel odb. předmětů kremecek@spskraslice.cz
Doc. Ing. Čižík Michal učitel odb. předmětů cizik@spskraslice.cz
Ing. Dietzová Stanislava učitelka odb. předmětů dietzova@spskraslice.cz
Müllerová Hana učitelka odb. předmětů mulerová@spskraslice.cz
Mgr. Kozumplíková Věra učitelka jazyků kozumplikova@spskraslice.cz
Mgr. Vlčková Hana učitelka jazyků vlckova@spskraslice.cz
Dašek Petr učitel ODV dasek@spskraslice.cz
Donoval František učitel ODV donoval@spskraslice.cz
Josef Martin učitel ODV josef@spskraslice.cz
Marcínek Jaroslav očitel ODV marcinek@spskraslice.cz
Hladká Zuzana zástupce ved. učitele hladka@spskraslice.cz

 

 

[Domů] [Články] [Fotogalerie] [Učební plány] [Výrobky] [Obory]